شرح فعالیتهای معاونت تدارکات و پشتیبانی کانون فرهنگی امام رضا(ع) در بهار 87 :
* گروه های پشتیبانی و جذب مشارکتهای مردمی :
- تهیه لیست اموال کانون و نصب برچسب بر روی آنها
- برگزاری سفره نذری خانم حضرت زهرا(س) در دهه دوم فاطمیه و روز شهادت جمعا به استعداد 5.000 نفر
- ایجاد ایستگاه صلواتی ایام فاطمیه(س) به مدت سه روز در سه راهی خانه سازی با همکاری هیئت آل طه(ع)


- تهیه رنگ و کلیشه و نوشتن اسامی مبارک حضرت زهرا(س) بر روی خودروها
- همکاری با دیگر معاونت ها در جهت برگزاری هرچه بهتر مراسمات
- پیگیری تهیه و خرید لوازم مورد نیاز کانون و همچنین تحویل گرفتن لوازم اهدایی از سوی دبیرخانه
- برگزاری سفره آقا صاحب الزمان(عج) در روزهای جمعه بعد از دعای ندبه


- هماهنگی جهت خرید و اهدای هدیه و محصولات فرهنگی به اعضای فعال
- انجام فعالیت در جهت جذب کمک های مادی و معنوی مردمی

* واحد امور اداری و دبیرخانه :
- ارتباط مستمر با دبیرخانه و سایر کانونها و مراکز فرهنگی
- ثبت نامه های وارده و صادره کانون
- هماهنگی و برگزاری جلسات هیئت امناء کانون و مسجد
- هماهنگی و برگزاری سلسله جلسات شورای اجرایی کانون و برنامه ریزی فعالیتها و تهیه صورت جلسات
- پیگیری و تنظیم حکم اعضای منتصب شده در مسئولیت های کانون
- جذب و ثبت نام از افرادی که مایل به همکاری با کانون بوده اند
- تنظیم لیست های افراد ثبت نامی جهت صدور کارت عضویت برای ایشان