حرفهای فانوسی 4
ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٦  

حرفهای فانوسی (قسمت چهارم)

* هرگاه یک نفر از افراد گروهی زمین بخورند ، هشداری است برای دیگران که بدانند سنگی در راه است.

* سعی کنیم احترام بزرگترانمان را داشته باشیم ، که وقتی بزرگتر کسانی شدیم ، احتراممان را داشته باشند.

* سکوت ، جوابی غیر قابل پاسخ است.

* بجای اینکه راه را اشتباه برویم ، بهتر است چیزی را که نمی دانیم دوباره بپرسیم.

* هرگاه روح ما تنها و بی حفاظ بر بستر باد سرگردان شود ، مرتکب خطایی بزرگ در مورد دیگران خواهد شد.


کلمات کلیدی: