حرفهای فانوسی 5
ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٥  

حرفهای فانوسی (قسمت پنجم)

* معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.

* برای هر روز و هر کاری از قبل برنامه ریزی داشته باشیم.

* دنیا آنقدر بزرگ است که برای هر کسی جایی هست. بجای آنکه جای دیگران را بگیریم سعی کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

* تواضع ، نردبان بزرگی و بلندی است.

* خوشبخت ترین مردم کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.


کلمات کلیدی: