حرفهای فانوسی 6
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٩  

حرفهای فانوسی (قسمت ششم)

* بزرگ بیندیشیم ! بزرگ عمل کنیم ! بزرگ باشیم !

* فضایی بیافرینید که در آن کارکنان با احساس راحتی سخن بگویند.

* پیوسته به آموختن ادامه داده و خودبینی را کنار بگذارید. مپندارید که همه چیز را می دانید و حقیقت تنها در مشت شماست.

* آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید.

*سه رمز پیروزی : شتاب ، سادگی و اعتماد به نفس.


کلمات کلیدی: