نکاتی زیبا برای زندگی 6
ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٥  

نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت ششم)

* نکته شانزدهم :
تجربه کنید ! توجه همسر شما ، با رسیدگی به ظاهر خودتان بدست می آید.
امام رضا(ع) در وقتی که محاسن و موهای مبارکش را رنگ حنا کرده بود فرمودند : آراستگی و زیبایی مرد بر عفت زن می افزاید. (حلیه المتقین)
Try it !when you are tidy your wife will pay more attention to you.* نکته هفدهم :
بخاطر خودتان هم که شده است با همسرتان خوش اخلاق باشید.
امام علی(ع) : زن از ادب و رفتار همسرش تأثیر می پذیرد. (فروع کافی)
Be good mood to your wife to live at peace.

* نکته هجدهم :
ارتباطات خانوادگی را تبدیل به عیش و نوش و خوشگذرانی های افراطی نکنیم.
امام علی(ع) : موفقیت با سور چرانی و مهمانی های افراطی قابل جمع نیست. (نهج البلاغه)
Don't change the relationship with your relatives to a wining and dining party.


* * * * * * * * * * * * * * * *
ادامه دارد...


کلمات کلیدی: