حرفهای فانوسی 7
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٦  

حرفهای فانوسی (قسمت هفتم)

* زندانی کردن اندیشه های خود در سر ، همتای گوشه نشینی است.

* قاتل اصلی ایده ترس است. ترس از ریشخند یا تنبیه یا از دست دادن کار ، نوآوری را از بین می برد.

* تا خود نخواهید هیچ کس نمی تواند احساس فرو دستی در شما بیافریند.

* هدفی که مهلت دستیابی به آن تعیین نشده است ، یک هدف نیست یک آرزوست.

* دانشی که در گفته ظاهر نشود، گنجی است که آنرا انفاق نکنند.


کلمات کلیدی: