حرفهای فانوسی 8
ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٦  

حرفهای فانوسی (قسمت هشتم)

* با دشمن نیز باید مشورت کرد تا پایه دشمنی او معلوم شود.

* چیزی به نام شکست وجود ندارد و آنچه بدست می آید نتیجه است و بس.

* هنر زندگی در این است که بتوانی صداقت دستهایت را به همگان نشان دهی.

* جز از گناه خویش از کسی نترسید.

* هیچوقت نمی توانید با مشتهای گره کرده دست کسی را به گرمی بفشارید.


کلمات کلیدی: