حرفهای فانوسی 1
ساعت ٦:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧  

حرفهای فانوسی (قسمت اول)
                                                                                                                .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار خویش را در دست می گیرید.

* هرگز کاری که امروز قادر به انجامش هستید ، به فردا موکول نکنید.

* بهترین راه آماده شدن برای فردا این است که امروز را عالی انجام دهیم.

* زندگی ، کوتاهتر از آن است که شما بخواهید وقت خود را صرف تشویش و نگرانی کنید.

* کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید.


کلمات کلیدی: