ساقیا آمدن عید مبارک بادت
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳٠  

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرود از یادت 

سال 1387 رخت بر بسته و آرام آرام از کوچه و خیابانهای شهرمان میرود. سال 87 با همه خوبی ها و بدی هایش ، قشنگی ها و زشتی هایش ، موفقیت ها و شکست هایش ، شیرینی ها و تلخی هایش ، امیدها و ناامیدی هایش لنگ لنگان و نرم نرمان از دیار ما میرود و در خاطره فقط یادی از او باقی خواهد ماند.

بیایید حسرت روزها و ماه ها و سالی که گذشت را نخوریم و با هزاران هزار امید و آرزو و تلاش و پشتکار به استقبال بهار برویم و بدی ها ، زشتی ها ، شکست ها ، تلخی ها و نا امیدی های پیش رو را به خوبی ها ، قشنگی ها ، موفقیت ها ، شیرینی ها و امیدها تبدیل کنیم.

سال خوب و خوش و سرشار از موفقیت و بهروزی برای شما آرزومندیم.


کلمات کلیدی: