حرفهای فانوسی 9
ساعت ٦:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٢  

حرفهای فانوسی (قسمت نهم)

* با دشمن نیز باید مشورت کرد تا پایه دشمنی او معلوم شود.

* چیزی به نام شکست وجود ندارد و آنچه بدست می آید نتیجه است و بس.

* هنر زندگی در این است که بتوانی صداقت دستهایت را به همگان نشان دهی.

* جز از گناه حویش از کسی نترسید.

* هیچوقت نمی توانید با مشتهای گره کرده دست کسی را به گرمی بفشارید.


کلمات کلیدی: