نکاتی زیبا برای زندگی 8
ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢۸  

نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت هشتم)

* نکته بیست و دوم :
از چشمانت مواظبت کن ! با نگاه بیجا ، حسرت و نگرانی را برای خود خرید نکن.
امام صادق(ع) : نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای شیطان است و چه بسا یک نگاه که حسرت و اندوهی طولانی به دنبال داشته باشد. (وسایل الشیعه)
Control your eyes ! you may buy worry and regret in return for ogling.


* نکته بیست و سوم :
برای انتخاب همسر ، صورت زیبا مهم است اما آن را با سیرت نیکو تعویض نکنید.
پیامبر اکرم(ص) : خیر و خوبی را نزد خوب رویان جستجو کنید. (نهج الفصاحه)
When you choose a wife, don't exchange her good nature for her good appearance.

* نکته بیست و چهارم :
مهریه ، ارزش همسر را نشان نمی دهد. پس اعتدال در این امر مهم را فراموش نکنیم.
امام صادق(ع) : خوبی زن آن است که مهرش کم باشد.
Marriage portion isn't an indicator of your wife's value, so follow the golden mean .


کلمات کلیدی: