نکاتی زیبا برای زندگی 2
ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٩  

نکاتی زیبا برای زندگی (قسمت دوم)

* نکته چهارم :
تجربه کنید ! هرچه زندگی شما پر محبت تر باشد ، حضور خداوند در آن زندگی بیشتر است.
قرآن کریم : از آیات و نشانه های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد تا درکنار آنان آرامش یابید و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد. (سوره روم)
Try it ! You will feel the presence of GOD in your life, if you show more love to your wife.* نکته پنجم :
همیشه و در همه حال باور کنیم که سعادت همسر ما در خوشبختی ما اثر دارد.
پیامبر اکرم(ص) : خدایا ! به تو پناه می برم از همسری که پیرم کند قبل از آنکه وقت پیریم فرا رسد. (وسایل الشیعه)
Believe that your wife happiness influence upon your luck.

* نکته ششم :
با ازدواج کارهای خوب خود را به صورت تصاعدی محاسبه کنید.
امام صادق(ع) : دو رکعت نماز انسان متأهل ، افضل از هفتاد رکعت نماز انسان مجرد است. (وسایل الشیعه)
When you get married, count your good deeds rising.


کلمات کلیدی: